Markiezenhof

In de vijftiende en zestiende eeuw behoorden de heren van Bergen op Zoom, die in 1533 de titel van markies verwierven, tot de invloedrijkste en machtigste edelen van de Nederlanden. In de aanloop van de Opstand tegen Spanje was Jan IV één van de leiders van het verzet. Tijdens de zeventiende en achttiende eeuw bleven de markiezen een machtsfactor van betekenis.
Het Markiezenhof was de residentie van de markiezen in de stad. Behalve als woning fungeerde het ook als bestuurscentrum. Sinds het eind van de achttiende eeuw heeft het complex lange tijd een militaire functie gehad: aanvankelijk als militair hospitaal; later, van 1819 tot 1955, als kazerne. In de jaren vijftig werd het complex overgedragen aan de gemeente Bergen op
Zoom. In de periode 1963-1987 zijn de zalen, gangen, galerijen, torens, binnenplaatsen en tuinen van het Markiezenhof zorgvuldig gerestaureerd en in oude staat teruggebracht. De pronkstukken van het paleiscomplex zijn de Grote Galerij aan de Grote Binnenplaats (1512) en de Hofzaal (1485) met zijn laatgotische Christoffelschouw (1521).

Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch

Wat weet jij allemaal over geologie? Weet jij hoe mens en milieu elkaar kunnen beïnvloeden?
Ontdek dit en nog veel meer in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum van Oudenbosch. Hier worden mooie collecties geëxposeerd voor jong en oud.
Er is veel te zien en te leren over de levende natuur, geologie, de mens, het milieu en volkenkunde. Speciaal voor de kinderen is er een speurtocht. In de museumwinkel zijn onder andere gesteenten, mineralen, voorwerpen uit tropisch Afrika en fotokaarten te koop.

Museum Tongerlohuys

Midden in Roosendaal staat het Tongerlohuys. Een betere plek voor een erfgoedcentrum is niet denkbaar. De geschiedenis van het rijksmonument uit 1762 is nauw verweven met die van stad en streek. In het Tongerlohuys wordt het Verhaal van Roosendaal verteld. Vijf iconen nemen je mee door de plaatselijke geschiedenis. Al in de eerste ruimte maak je kennis met ze. Laat je vertederen door het Liga-meisje, zegenen door meneer pastoor, op sleeptouw nemen door de conducteur, toespreken door burgemeester Schoonheijt of verrassen door één van de eigentijdse iconen die Roosendalers hebben aangedragen in de zoektocht naar iconen.
Bijzonder is dat het verleden wordt gelinkt aan het heden, waardoor je een voortdurend wisselende invalshoek te zien krijgt.

Landgoed de Hertgang

Het landgoed (5,5 ha) werd eind vijftiger jaren van de vorige eeuw aangelegd op de steilrand van de Brabantse Wal in Halsteren. De terreinen waren deels woest, deels in gebruik voor de teelt van asperges, deels afgegraven voor zandwinning na de overstromingsramp in 1953 om
dijken in Zeeland te dichten. De Brabantse Wal is hier zo’n 12 meter hoog; boven is het lichte zandgrond, die makkelijk stuift (het ‘smoort’ zeggen ze hier), beneden zorgt het kwelwater van de Brabantse Wal voor drassige weilanden overgaand in landbouwgebied van zeeklei.
Het landhuis en bijgebouw werden in 1958 gebouwd onder architectuur van Bedaux. De tuinen werden ontworpen door het tuinarchitect van Koolwijk in Engelse landschapsstijl met gazons, borders, vijvers, een ommuurde tuin en bosaanplant. Na bemesting van de arme zandgronden
werd het terrein aangeplant met een grote verscheidenheid aan in- en uitheemse bomen, struiken en vaste planten.
In 1983 werd het landgoed overgenomen door de huidige bewoners. Het bos werd uitgedund, nieuwe borders werden ingeplant, de Lage Tuin en de Nieuwe Tuin werden gecreëerd met extra paden en nieuwe aanplant. De schapenwei werd in 1998 aangekocht en rond de millenniumwisseling werd daarin een aantal bijzondere bomen ingeplant. De collectie bomen en
struiken werd van 200 soorten uitgebreid naar meer dan 600 soorten.