Huisregels

Huisregels bij Villa Heidetuin zijn er om een prettige sfeer te creëren voor zowel gasten en personeel.. Daarom vragen wij u om rekening te houden met uw medegebruikers en geen last te veroorzaken voor onze buren.

• De huisregels en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd. Onze medewerkers zijn gerechtigd, gasten die zich hinderlijk gedragen en/of de huisregels niet naleven, uit de horeca gelegenheid te verwijderen en kan de (verdere) toegang tot de horeca gelegenheid worden ontzegd.
• Geen alcohol onder de 18 jaar.
• Toegangscontrole met legitimatie mogelijk.
• Gevonden voorwerpen dient u aan de bar af te geven.
• Eventuele klachten kunt u melden bij de leidinggevende.
• De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vernielingen aan uw eigendommen.
• Schade toegebracht aan de horecagelegenheid, de medewerkers en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.
• Het is verboden om drugs, wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben of te gebruiken.
• Het is verboden om in de gehele Villa te roken. Op het terras hebben we een deel ingericht als niet roken plek.
• Het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen. Wij doen aangifte of dienen een klacht in en u wordt direct overgedragen aan de politie.
• Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaren te nuttigen.
• Het is niet toegestaan om glaswerk buiten de horecagelegenheid te gebruiken.
• Huisdieren zijn in de salon toegestaan tussen 10.00-11.30 en 15.00-17.00, op de veranda zijn honden de gehele dag welkom met hun baasjes. Hulphonden worden wel toegelaten. Huisdieren dienen wel ten alle tijden te zijn aangelijnd.
• Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren en/of iemand seksueel te intimideren.