Dit zijn de wifi gegevens
Netwerk: Villa B&B
Wachtwoord: gastvrij

 

Met onderstaande QR code zou u automatisch gekoppeld moeten worden met onze WIFI.